Category: Newsy i wydarzenia spod wody


Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku podało informacje o bardzo ciekawym odkryciu. Na początku listopada  zespół badawczy złożony z pracowników naukowych muzeum oraz członków Zespołu Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni zrealizował prospekcję archeologiczną w okolicach historycznego ujścia Wisły.

historyczna mapa Gdańska

Czytaj dalej

W dniach 23 sierpnia do 5 września 2010 roku Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zorganizowało Międzynarodowe Warsztaty Archeologii Podwodnej pod patronatem UNESCO. Projekt był skierowany głównie do młodych archeologów świeżo po studiach, ale również do studentów ostatnich lat nauki. Grupa uczestników była wielonarodowościowa, dlatego też językiem wykładowym był angielski. Do Gdańska zjechali ludzie z Litwy, Ukrainy, Niemiec, Belgii i różnych części Polski. Opiekunami grupy byli dr Iwona Pomian, kierownik działu Badań Podwodnych w CMM oraz dr Waldemar Ossowski, archeolog podwodny, wicedyrektor działu Badań Podwodnych w CMM.

Nurkowie płynący na wrak Solena, ostatni dzień warsztatów, fot. Janusz Różycki

Czytaj dalej

Badany w latach 1971-1975 wrak XV-wiecznego statku handlowego u wejścia do portu gdańskiego od początku wzbudzał wiele emocji. Emocji, które nie ochłonęły nawet do dziś. Wrak został ochrzczony przez naukowców Miedziowcem, z racji swojego ładunku surowca miedzi. Dzięki grantowi przyznanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczynają się przygotowania do monografii naukowej, której autorem ma być Waldemar Ossowski. Czekamy z niecierpliwością.

Projekt Przystań Zea, utworzony w Grecji i prowadzony od 2000 roku, łączy w  sobie prace lądowej i podwodnej archeologii. Na celu ma przedstawienie pełnego obrazu Przystani w czasach antycznych i poznanie portu w Pireusie. Starożytne urządzenia portowe w Zatoce Zea wiązane są z ówczesną flotą ateńską i należą do największych kompleksów okresu Klasycznego, które mieściły okręty trzyrzędowe – triremy. Czytaj dalej