Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku podało informacje o bardzo ciekawym odkryciu. Na początku listopada  zespół badawczy złożony z pracowników naukowych muzeum oraz członków Zespołu Pomiarów Morskich Urzędu Morskiego w Gdyni zrealizował prospekcję archeologiczną w okolicach historycznego ujścia Wisły.

historyczna mapa Gdańska

Badacze zamierzali obejrzeć kolejnych siedem obiektów odkrytych poprzez metodę sonarową wybranego rejonu. Wyniki okazały się zaskakujące. Okazało się bowiem, że natrafiono na wrak z początków XV wieku, szczątki jednostki rzecznej datowanej na I ćwierć XVI wieku, fragmenty żaglowca z ładunkiem kamieni młyńskich oraz pozostałości falochronu stworzonego przed dawnym wejściem do portu w Gdańsku. Tym samym odkrycia tego roku, do których należą  jeszcze szczątki statku handlowego, wypełnionego beczkami z ładunkiem surowca żelaza (badanego podczas wcześniej opisanych warsztatów UNESCO) sugerują, ze ten rejon jest w tej chwili najciekawszym i najlepiej zapowiadającym się miejscem przyszłych badań archeologii podwodnej.

beczki z surowcem żelaza widoczne na pozostałościach konstrukcji statku, fot. Jacek Madejski